Demontáž autobaterie z vozu – návod

  • Vydáno: 05.10.2015
Jak snadno a správně demontovat autobaterii z automobilu? To si řekneme v následujícím návodu. – vypněte motor a všechny spotřebiče – při demontáži nejprve odpojte záporny a potom kladný pol                                  – při montáži zapojte nejprve kladny a potom záporný pol baterie – zamezte zkratům,a kontaktům nářadí s okolní karoserii a používejte izolované nářadí. – baterii dobře upevněte,pouze takovou silou aby nedošlo k deformaci nádoby baterie – svorky dobře očistěte,řádně dotáhněte,lehce namažte kyselinovzdorným tukem