Potřebuji pomoc
NONSTOP 722 202 202

Zásady ochrany osobních údajů

Pomoc-motoristum.cz

Zásady ochrany osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace odpovědí a nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktního jména a emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji fyzické osobě – podnikatel Jan Fousek, se sídlem na adrese Hovorčovice, Hlavní 358, PSČ 25064, IČ: 45880212 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedeného kontaktního jména a emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na otázky v poradně a možných nabídek k vyřešení problémů. Kontaktní jméno a e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého jména a emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména a emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu info@pomoc-motoristum.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní jméno a emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktního jména a emailové adresy Správci.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutému kontaktnímu jménu a emailové adrese, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

Náš vozový park

Vozový park